Ogrodzenia

Projekotwanie sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Budowa balustrady z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych wypadków.

Plot PVC na plot i bramę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji i zaplanowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do budowy ploty plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane balaski z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy przewidywane balaski plastikowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Reklamy
Zwykły wpis